Rádio


I keď ma môžete poznať z televíznej obrazovky, celý môj profesionálny život je úzko spätý s rádiom. Presnejšie s rádiami. Začínal som v košickom TOP Rádiu, odtiaľ som prešiel do Rádia Expres a pôsobil som aj ako moderátor popoludňajšieho vysielania v Rádiu Slovensko.